سایت بت تایم bettime90 بدون فیلتر + دانلود اپلیکیشن و برنامه

جهت ورود به سایت بت تایم bettime90 کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
ژانویه 24, 2024

اولین علامت بلوغ دختران

اولین علامت بلوغ دختران

اولین علامت بلوغ دختران | اولین بلوغ دختران و شناخت علائم و تغییرات جسمی آن‌ها | اولین تکامل و بلوغ دختران حدود 4/5 سال طول می کشد | یکی از اولین تغییراتی که دختران در دوران بلوغ

 

 

اولین علامت بلوغ دختران

بلوغ می‌تواند زمان استرس‌زا و گیج‌کننده‌ای برا اولین علامت بلوغ دخترانی دختران نوجوان باشد. اگرچه زمان‌اولین علامت بلوغ دخترانبندی بلوغ برای هر دختری متفاوت است اما تغییرات جسمی‌ای که در این مرحله رخ می‌دهند همیشه ترتیباولین علامت بلوغ دختران یک سانی دارند.اولین علامت بلوغ دختران بلوغ دوره یا سنی است که فرزندتان برای اولین بار قاد اولین علامت بلوغ دختران ر به تولیدمثل می‌شود. بلوغ در اغلب موارد زودتر از آنچه شما فکر می‌کنید اتفاق می‌افتد. اولین علامت بلوغ دختران

این امر به‌خصوص براولین علامت بلوغ دخترانای دختران نوجوان صادق است. شما می‌توانید با یادگیریاولین علامت بلوغ دختران در مورد بلوغ و صحبت کردن در مورد آن با فرزندتان به او کمک کنید که از این دوره سالم‌تر گذ کند. در ادامهاولین علامت بلوغ دخترانبا این موضوع آشنا می‌شاولین علامت بلوغ دختران وید که بلوغ جسمی در دختران از چه سنی اولین علامت بلوغ دختران اتفاق می‌افتد و شا اولین علامت بلوغ دخترانمل چه غییراتی می‌شوداولین علامت بلوغ دختران اما قبل از آن لازم است در مورد بلوغ بیشتر بدانید. اولین علامت بلوغ دختران

آنچه در این مطلب می خوانید… نمایش اولین علامت بلوغ دختران

بلوغ چیست؟

بلوغ زمانی است که بدن فرزندتان شروع به رشد و تغییر ب اولین علامت بلوغ دخترانرای انتقال به بز اولین علامت بلوغ دخترانرگسالی می‌شود. این زمانی است که زندگی فرزند اولین علامت بلوغ دخترانتان برای بلوغ جنسی و توانای اولین علامت بلوغ دخترانی تولیدمثل از تغییرات جسمی متعددی عبور می‌کند. مراحل بلوغ از مسیر مشخصی با پیشروی اولین علامت بلوغ دختران تغییرات جسمی همراه اولین علامت بلوغ دختراناست. سرعت ت اولین علامت بلوغ دخترانغییرات عاطفی بلوغ ممکن است مانند سرعت تغییرات جسمی بلوغ نباشد. اولین علامت بلوغ دختران

 

 

 

 

بلوغ زمانی آغاز می‌شود که بخ اولین علامت بلوغ دخترانشی از مغز فرزندتاولین علامت بلوغ دخترانان ب ه نام هیپوتال اولین علامت بلوغ دختراناموس شروع به تولید هورمونی به نام هورمو آزادکننده گاولین علامت بلوغاولین علامت بلوغ دختران دختراننادوتروپین (GnRH) کند. هیپوتالاموس، GnRH را به بخشی دیگر از مغز به نام غده هیپوفیز ارسال می‌کند. GnRH غده هیپوفی اولین علامت بلوغ دخت اولین علامت بلوغ دخترانرانز را به آزا اولین علامت بلوغ دختراند ک اولین علامت بلوغ دختراندن دو هورمون به نام‌های هورمون لوتئینی (LH) و اولین علامت بلوغ دخترانهورمون محرک فولیکول (FSH) تحریک می‌کند. این هورمون‌ها به اندام‌های جنسی حرکت می‌کنند اولین علامت بلوغ دختران و آن‌ها را به آزاد اولین علامت بلوغ دخترانردن هورمون‌های جنسی اولین علامت بلوغ دخترانتحر اولین علامت بلوغ دخترانیک می‌کنند. این هورمون‌ها باعث می‌شوند که علائم بلوغ آغاز شود. اولین علامت بلوغ دختران

بلوغ دختران از چه زمانی شروع می‌شود؟

به‌طورکلی، بلوغ دختران حدود دو س اولین علامت بلوغ دخترانال زودتر ازاولین علامت بلوغ دختران بلوغ پ سراولین علامت بلوغ دخترانها اتفاق می‌افتد. معمولا بلوغ در اولین علامت بلوغ دختران دخترها بین سنین هشت تا 13اولین علامت بلوغ دختران سالگی شروع می‌شو د. بااولین علامت بلوغ دختراناین‌حال، بلوغ دختران سیاه‌پوست و دخترانی که ا سپانیایی‌تبار هستند زودتر از بلوغ دختران سفیدپوست (هف اولین علامت بلوغ دخترانت اولین علامت بلوغ دخترانسال و نیم به‌جای هشت‌سالگی) شروع می‌شود. بااین‌حال، اگر در مورد بلوغ فرزندتان با نگاولین علامت بلوغ دخترانرانی‌ها یا س الاتی روباولین علامت بلوغ دخترانر و هستید می‌اولین علامت بلوغ دخترانتوانید ا ز خدمات مشاوره تلفنی پزشکی کلبه سلامتی استفاده کنید. اولین علامت بلوغ دختران

مراحل بلوغ در دختران چیست؟

مقیاس تانر (Tanner) مراحل بلوغ دختران و زمان وق اولین علامت بلوغ دخترانوع آن‌ها را مشخص می‌کند. این مقیاس می‌تواند راه اولین علامت بلوغ دختراننمایی عالی برای تغییراتی باشد که می‌توانید در دوران بلوغ برای فرزندتان انتظار داشته باشید. بر اساس ااولین علامت بلوغ دخترانی ن مقیاس، بلوغ دخ اولین علامت بلوغ دخترانترها دارای پنج مرحله است که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شوید. اولین علامت بلوغ دختران

 • مرحله یک، مرحله پیش از بلوغ است. در این مرحله دختر اولین علامت بلوغ دخترانها هیچ تغییر قابل‌مشاهده‌ای را تجربه نمی‌کنند.
 • در مرحله دو، تغییرات فیزیکی بلوغ شروع می‌شود. معمولا دخترها بین هشت اولین علامت بلوغ دخترانتا 13 سالگی، موارد زیر را تجربه می‌کنند:
 • سینه‌های آن‌ها شروع به جوانه زدن می‌کند و آرئول که اطراف نوک سینه است بزرگ می‌شود.
 • در ناحیه تناسلی، موهای نازکی رشد می‌کند. اولین علامت بلوغ دختران
 • قد آن‌ها هر سال حدودا هفت سانتی‌متر افزایش می‌یابد.
 • در مرحله سه که بین نه تا 14 سالگی است، تغییرات فیزیکی سرعت بیشتری می‌گیرند. این تغییرات عبارت‌اند از:
  • سینه‌های دختران همچنان به جوانه زدن ادامه پیدا اولین علامت بلوغ دخترانمی‌کند. اولین علامت بلوغ دختران
  • موهای زیر بغل دختران شروع به رشد می‌کند و از سوی دیگر اولین علامت بلوغ دختران، موهای ناحیه تناسلی به رشد خود ادامه می‌دهند. موهای ناحیه تناسلی درشت و مجعد هستند. اولین علامت بلوغ دختران
 • همانطور که می دانید تکامل ج اولین علامت بلوغ دختران سی یا اولین علامت بلوغ دخترانبلوغ به تغییراتاولین علامت بلوغ دختران بدنی در طی دوران نوجوانی اولین علامت بلوغ دختران و قبل از آن گفته میشود که شامل جهش رشد و شبیه تر اولین علامت بلوغ دخترانشدن ظاهر بدنی به بالغین است. بلوغ بسته به شرایط اولین علامت بلوغ دختران جغرافیایی نژاد و ژاولی اولین علامت بلوغ دخترانن اولین علامت بلاولین علامت بلوغ دخترانوغ دخترانعلامت بلوغ دختراننتیک در د اولین علامت بلوغ دخترانتران در س اولین علامت بلوغ دخترانن 9-12 و در اولین علامت بلوغ دخترانپسران در سن 10-13 اتفاق می افتد وعلت وقوع آن ، فعال شدناولین علامت بلوغ دختران هورمونهای مغزی و غدد جنسی می باشد.گاهی روند بلوغ در سنین کمتری رخ میدهد که اولین علامت بلوغ دختران ممکن است طبیعی تلقی شده و یا غیر طبیعی باشد. اولین علامت بلوغ دختران

  عوامل مؤثر بر زمان شروع بلوغ :

  بدون شک ژنتیک ، عامل اصلی تعیین کن اولین علامت بلوغ دختراننده زمان اولین علامت بلوغ دخترانشروع بلوغ است.اولین علامت بلوغ دختران اما تعدادی عوامل دیگر نیز بر سن شروع بلوغ و پیشرفت اولین علامت بلوغ دختران تکامل بلوغی تأثیر می گذارند.از جمله وضعیت تغذیه ، وضعیت عمومی سلامت فرد ، موقعیت جغرافیایی ، ت اولین علام اولین علامت بلوغ دخترانت بلوغ دخترانماس با نور و وضعیت روانی . بطور کلی در تحقیقات دیده شده که دختران چاق به نسبت کودکان مبتلا به سو تغذیه زودتر پریود میشوند البته این قضیه همیشه هم صادق نیساولین علامت بلوغ دخترانت . اولین علامت بلوغ دختران

  علایم بلوغ دختران :

  تغییرات بلوغ با توالی منظم و در چارچوباولین علامت بلوغ دخترانمانی مشخصی رخ م اولین علامت بلوغ دخترانی دهند و هرگونه انحراف ا اولین علامت بلوغ دخترانز این چارچوب زمانی ، غیر طبیعی تلقی میشود.تکامل و بلوغ د اولین علامت بلاولین علامت بلوغ دخترانوغ دخترانختران حدود 4/5 سال طول می کشد.در دختران اولین علامت بلواولین علامت بلوغ دختران غ رشد پستان ( جوانه زدن ) است .البته دردختران دچار افزایش وزن ممکن است پستانها برجستاولین علامت بلوغ دخترانه به نظر برسند اولین علامت بلوغ دختران که باید توسط پزشک از بلوغ افتراق داده شوند . علامت دوم بلوغ شروع رشد موهای ناحیه تناسلی و زیر بغل هست و پس از آن ش روع سیکلاولین علاماولین علامت بلوغ دختران ت بلوغ دختران های قاعدگی . درط اولین علامت بلوغ دخترانی این روند جهش رشد هم رخ می دهد.هر کدام از این مراحل رشد پستانها و موهای زاید نیز دارای مراحلی است . اولین علامت بلوغ دختران

  اولین نشانه بلوغ دختران:

  اولین نشانه بلوغ دختران اولین علامت بلوغ دختران ، تسریع رشد است .اما بطور معمول جو اولین علامت بلوغ دخترانانه زدن پستان ها اولین علامت بلوغ دخترانزودتر اتفاق می افتد ودر واقع جوانه زدن پستان ، اولین تغییر قابل شناسایی بلوغ دختر اولین علامت بلوغ دخترانان محسوب می شود.در برخی موارد پیدای اولین علامت بلوغ دخترانش جوش در شیارهای بینی و پشت لاله گواولین علامت بلوغ دخترانش اولین علامتاولین علامت بلوغ دختران بلوغ د ختران ممکن است اولین نشانه قریب الوقوع بودن تکامل بلوغی در هر دو جنس باشد. اولین علامت بلوغ دختران

  مراحل بلوغ در دختران:

  مراحل رشد و بلوغ را به اصطلاح تانر می گویند.

  مرحله اول تانر: به وضعیت قبل از بلوغ اشاره د اولین علامت بلوغ دخترانارد. بافت پستانی اولین علامت بلوغ دختران قابل لمسی وجود ندارد و در ناحیه تناسلی ممکن است فقط موهای کرکی وجود داشته باشند.
  مرحله دوم تانر:جوانه زدن پستان و برجستگی قابل مشاهده و قابل ل اولین علامت بلوغ دخترانمس بافت پس اولین علامت بلوغ دخترانتان ،و پیدایش تعداد ک اولین علامت بلوغ دخترانمی موهای ضخیم در ناحیه تناسلی و رو اولین علامت بلوغ دخترانی لابیاهای بزرگ
  مرحله سوم تانر: بصورت رشد و بالا آمدن کل بافت پستان و گسترش موهای ضخیم به بالای عانه
  مرحله چهارم تانر: برآمدگی هاله قهوه ای رن اولین علامت بلوغ دخترانگ پستان و ضاولین علامت بلوغ دخترانخیم تر شدن موهای ناحیه تناسلی
  مرحله پنجم تانر: تکامل کامل بافت سینه در این مرحله بصورت پررنگ اولین علامت بلوغ دختران تر شدن نوک پستان و هاله قهوه ای رخ می دهد و پستان از پهلو حالت کمی افتاده دارد. اندازه پستان به هیچ وجه نشانه میزان بلواولین علامت بلوغ دختران غ نیست.در این مرحله موهای زاید ناحیه تناسلیاولین علامت بلوغ دختران به رانها گسترش می یابند. اولین علامت بلوغ دختران

  جهش رشد در دختران :

  افزایش رشد قدی در دخترا اولین علامت بلوغ دخترانن در طی مراح اولین علامت بلوغ دخترانل بلوغ ، معمولا قبل از پریود شدن رخ اولین علامت بلوغ دخترانمی دهد.در نتیجه دختران بعد از شروعاولین علامت بلوغ دختران قاعدگی پتانسیل کمی برای رشد قدی دارند زیرا در طی جهش رشدی مرتب اولین علامت بلوغ دخترانط با بلوغ ، استخوانهای بلند بدن طویل شده و صفحه اولین علامت بلوغ دختران رشد غضروف انها بسته میشود.در مقابل پسران ، دو سال بعد از دختران به حداکثر رشد قدی دساولین علامت بلوغ دخترانت می یابند. اولین علامت بلوغ دختران

  چه موقع باید به پزشک مراجعه کنید؟

  همانطور که اشاره کردیم بلوغ در یک چارچوب زمان اولین علامت بلوغ دختران مشخصی رخ می دهد اولین علامت بلوغ دخترانو هرگونه انحراف از اولین علامت بلوغ دختراناین چارچوب زمانی و یا توالی معی اولین علامت بلوغ دخترانن ، غیر طبیعی تلقی شده و بایستی به پزاولین علامت بلوغ دختران شک متخصص مراجعه شود.بلوغ زودرس و بلوغ اولین علامت بلوغ دختران دیررس و نیز بلوغ غیر همزمان مواردی هستند که مراجعاولین علامت بلوغ دخترانه به پزشک متخصص رااولین علامت بلوغ دخترانضروری می سازند.باولین علامت بلوغ دختران لوغ زودرس بیش از بلوغ دیر رس باعث نگرانی والدین می شود. اولین علامت بلوغ دختران

اولین علامت بلوغ دختران
اولین علامت بلوغ دختران چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter